Гласник

О систему обуке

Систем обуке за јединице локалне самоуправе

Систем обуке за јединице локалне самоуправе успостављен је 2008. године као механизам за стручно усавршавање службеника и изабраних званичника у јединицама локалне самоуправе, сходно њиховим потребама за обуком. Свеобухватни циљ система је унапређење рада јединица локалне самоуправе спровођењем практичних обука усмјерених на развој специфичних знања и вјештина.

Иницијално системом обуке је управљао Развојни програм Уједињених нација (УНДП) уз финансијску подршку Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Сида) и у сарадњи са домаћим институцијама Министарством управе и локалне самоуправе и Савезом општина и градова Републике Српске, који данас постепено преузимају управљање системом и провођење свих кључних активности.

У Федерацији Босне и Херцеговине (ФБиХ) системом обуке управљају Агенција за државну службу, Федерално министарство правде и Савез опћина и градова. 

У овим институцијама успостављене су јединице за обуку за потребе планирања, управљања и оцјене обуке сходно стратешким документима које су усвојиле владе Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.[1]

У Републици Српској рад система обуке прати и усмјерава Комисија за обуку,као координационо тијело у чијем саставу су представници Министарства управе и локалне самоуправе, Савеза општина и градова РС и Агенције за државну управу Републике Српске.

У сарадњи са јединицама локалне самоуправе успостављена су четири регионалних локалитета за обуку, с циљем приближавања обуке корисницима и смањења логистичких трошкова.[2]

Тренутно доступна обука је бесплатна за јединице локалне самоуправе, јер се финансира из средстава донатора и буџета Републике Српске, при чему јединице локалне самоуоправе сносе трошкове превоза и смјештаја за своје службенике и одборнике. Како би био могућ опстанак и развој система обуке у наредном периоду биће неопходно и учешће јединица локалне самоуправе у његовом финансирању.

Паралелно с успостављањем структура система обуке и одговарајућег правног оквира, једна од приоритетних интервенција је и изградња капацитета у управљању људским ресурсима на локалном нивоу. С циљем регулисања тржишта обуке, покренут је консултативни процес обезбјеђења квалитета и акредитовања едукатора и програма обуке.

УНДП наставља пружати техничку подршку развоју система обуке, уз подршку Краљевине Шведске.

Нови трендови

Као подршку мјерама штедње у јавној потрошњи, систем ће понудити финансијски исплативе начине обуке и стручног оспособљавања развијањем оперативног система за управљање учењем (Learning Management System - LMS). У почетку ће LMS нудити низ уводних курсева доступних путем веб страница институција система. У циљу обезбјеђења квалитета и већег утицаја обуке на рад службеника јединица локалне самоуправе, предвиђен је цјеловити механизам обезбјеђења квалитета ради дефинисања стандарда квалитета, те обезбјеђења континуираног унапређења система. Очекује се да ће наведене активности резултирати даљим развојем тржишта обуке како би оно успјешно одговорило на растуће потребе за унапређењем капацитета службеника јединица локалне самоуправе.


 1. Стратегије обуке доступне су на: http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=142 за ФБиХ, односно http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=114 за Републику Српску.
 2. Источна Илиџа, Бијељина, Бања Лука, Требиње.

Поткатегорије

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2019. ГОДИНУ

Комисија за обуку је у Програм рада уврстила сљедеће теме:

 

 1. Примјена прописа из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата - нови/основни програм обуке(реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
 2. Социјално становање у Републици Српској - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
 3. Припрема пројеката безбједности саобраћаја који се финансирају из фонда 02 од идеје до реализације- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
 4. Примјена прописа из области угоститељства- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
 5. Едукација запослених у ЈЛС у оквиру реализације УН-ове седмице безбједности саобраћаја- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
 6. Културно насљеђе (археологија) и његова заштита- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
 7. Спровођење Стратегије за борбу против корупције у Републици Српској- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
 8. Обука из области јавних набавки- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку),
 9. Обука на тему „Процедура и начин аплицирања за безповратна средства“- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
 10. Безбједност дигиталних података у органима ЈЛС- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo