Гласник

Регионални локалитети за обуку

Regional-AoRs-and-Offices-RS 080212

Регионални локалитети за извођење обуке за упосленике и изабране званичнике (РЛО) успостављени су у 4 јединице локалне самоуправе (ЈЛС) у РС.

Подразумијевају одговарајући постојећи простор у ЈЛС за децентрализовано организовање извођења (основне и мање сложене) обуке која се проводи у складу са годишњим програмима обуке, али и за организовање додатних програма обука, било у аранжману система обуке или донатора активних у области локалне самоуправе.

У складу са Стратегијом обуке за запослене у ЈЛС у РС (2011-2015), регионални локалитети за обуку су успостављени на основу одлуке Министарства управе и локалне самоуправе РС у општинама Требиње, Источна Илиџа, Бијељина и граду Бања Лука. Одабир општина је извршен на основу изражене спремности ЈЛС да буду домаћини регионалних локалитета за обуку као и испуњавања предуслова у погледу карактеристика понуђених простора.

Путем регионалних локалитета, обука се приближава крајњим корисиницима у ЈЛС, смањују се трошкови, те развија осјећај одговорности ЈЛС за цјелокупни систем и процес обуке.

reg funk

ЈЛС које су домаћини регионалних локалитета за обуку, поред функционалног одржавања просторије за обуку, задужене су да путем контакт особе за обуку координишу активности обуке између ЈЛС које припадају том регионалном локалитету, као и јединица за обуку (унутар МУЛС РС и СОГ РС).

Истовремено, Стратегија обуке препоручује да се функције обуке на одговарајући начин организују у свакој ЈЛС, у оквиру интерног система управљања људским ресурсима, чиме би се осигурало утврђивање потреба за обуком запослених и изабраних званичника, те координација активности обуке са јединицама за обуку и регионалним локалитетима за обуку.

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2019. ГОДИНУ

Комисија за обуку је у Програм рада уврстила сљедеће теме:

 

  1. Примјена прописа из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата - нови/основни програм обуке(реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  2. Социјално становање у Републици Српској - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  3. Припрема пројеката безбједности саобраћаја који се финансирају из фонда 02 од идеје до реализације- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  4. Примјена прописа из области угоститељства- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  5. Едукација запослених у ЈЛС у оквиру реализације УН-ове седмице безбједности саобраћаја- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  6. Културно насљеђе (археологија) и његова заштита- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  7. Спровођење Стратегије за борбу против корупције у Републици Српској- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
  8. Обука из области јавних набавки- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку),
  9. Обука на тему „Процедура и начин аплицирања за безповратна средства“- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
  10. Безбједност дигиталних података у органима ЈЛС- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo