Гласник

РЛО ТРЕБИЊЕ

Капацитет просторије је 15-20 учесника.

Простор је димензија 7,2 м џ 5,7 м, а налази се на приземљу у просторијама Пословног инкубатора Општине Требиње. Има ријешен систем гријања и хлађења уз доступност чајне кухиње и тоалета. Паркинг се налази уз објекат. Просторија за обуку је погодна за организовање рада у виду округлог стола или у малим групама. За евентуалне обуке за које је предвиђено учешће већег броја учесника Општина је спремна омогућити кориштење сале Скупштине општине. За обуке које би трајале више од једног дана, а за које би евентуално било потребно организовати ноћење за учеснике из удаљенијих ЈЛС, смјештај се може организовати у више градских хотела. (Информације о хотелима на: 059 273 120 или http://www.trebinjeturizam.com).

rlo trebinje

Регионални локалитет: Требинје (7 ЈЛС) Удаљеност
ЈЛС [km] [h]
Брековићи 69 1h07
Билећа 28 0h23
Гаско 77 1h09
Источни Мостар 129 2h16
Љубиње 64 1h04
Невесинје 104 1h46
Требиње 0 0h00

Контакт особа за РЛО у Општини Требиње је: г. Гојко Грче, начелник одељења за општу управу, тел. 059 273 460.

Општина Требиње

Адреса: Вука Караџића 2
Тел/факс: 059 273 460 / 260 742
http://www.trebinje.rs.ba

Пословни инкубатор Општине Требиње

Адреса: Степе Степановића б.б. (бивша касарна)
Тел: 059 240 754

 

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2019. ГОДИНУ

Комисија за обуку је у Програм рада уврстила сљедеће теме:

 

  1. Примјена прописа из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата - нови/основни програм обуке(реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  2. Социјално становање у Републици Српској - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  3. Припрема пројеката безбједности саобраћаја који се финансирају из фонда 02 од идеје до реализације- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  4. Примјена прописа из области угоститељства- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  5. Едукација запослених у ЈЛС у оквиру реализације УН-ове седмице безбједности саобраћаја- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  6. Културно насљеђе (археологија) и његова заштита- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  7. Спровођење Стратегије за борбу против корупције у Републици Српској- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
  8. Обука из области јавних набавки- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку),
  9. Обука на тему „Процедура и начин аплицирања за безповратна средства“- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
  10. Безбједност дигиталних података у органима ЈЛС- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo