Гласник

РЛО ТРЕБИЊЕ

Капацитет просторије је 15-20 учесника.

Простор је димензија 7,2 м џ 5,7 м, а налази се на приземљу у просторијама Пословног инкубатора Општине Требиње. Има ријешен систем гријања и хлађења уз доступност чајне кухиње и тоалета. Паркинг се налази уз објекат. Просторија за обуку је погодна за организовање рада у виду округлог стола или у малим групама. За евентуалне обуке за које је предвиђено учешће већег броја учесника Општина је спремна омогућити кориштење сале Скупштине општине. За обуке које би трајале више од једног дана, а за које би евентуално било потребно организовати ноћење за учеснике из удаљенијих ЈЛС, смјештај се може организовати у више градских хотела. (Информације о хотелима на: 059 273 120 или http://www.trebinjeturizam.com).

rlo trebinje

Регионални локалитет: Требинје (7 ЈЛС) Удаљеност
ЈЛС [km] [h]
Брековићи 69 1h07
Билећа 28 0h23
Гаско 77 1h09
Источни Мостар 129 2h16
Љубиње 64 1h04
Невесинје 104 1h46
Требиње 0 0h00

Контакт особа за РЛО у Општини Требиње је: г. Гојко Грче, начелник одељења за општу управу, тел. 059 273 460.

Општина Требиње

Адреса: Вука Караџића 2
Тел/факс: 059 273 460 / 260 742
http://www.trebinje.rs.ba

Пословни инкубатор Општине Требиње

Адреса: Степе Степановића б.б. (бивша касарна)
Тел: 059 240 754

 

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2017. ГОДИНА

Комисија за обуку је у  Програм рада уврстила сљедеће теме:

  1. Израда и усвајање планова интегритета - нови програм обуке (реализација је предвиђена у свим регионалним центрима за обуку, а биће спроведена кроз четири циклуса),
  2. Примјена Закона о заштити личних података – нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у регионалним центрима за обуку Бања Лука и Источна Илиџа),
  3. Унапређење безбједности саобраћаја у области израде планске документације – нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  4. Унапређење безбједности саобраћаја кроз фазе: модела финансирања ЈЛС и приједлог пројекта за унапређење безбједности саораћаја - нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  5. Дигитализација војне евиденције и вођења централног регистра - нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  6. Увођење домова здравља у систем трезорског пословања ЈЛС- нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  7. Примјена правила за израду закона и других прописа Републике Српске - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у регионалном центру за обуку Бања Лука),
  8.  Промјена у приступу у раду са инвеститорима као предуслов за економски напредак нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).

© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo