Гласник

Одржана обука на тему "Безбједност дигиталних база података у органима јединице локалне самоуправе"

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске у оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за период 2016-2020. године, организовало је обуку на тему "Безбједност дигиталних база података у органима јединице локалне самоуправе".

Обука је била намијењена начелницима одјељења за општу управу, запосленима у информационо-комуникационим организационим јединицама, као и администраторима дигиталних база података.

Обука је изведена на четири Регионална локалитета за обуку: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње.

 

Одржана обука на тему "Примјена прописа из области борачко-инвалидске заштите"

У циљу реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за период 2016-2020. године, Министарство управе и локалне самоуправе је у сарадњи са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске  организовало је обуку на тему "Примјена прописа из области борачко-инвалидске заштите".

Обука је била намијењена начелницима одјељења за борачко-инвалидску заштиту и службеницима у јединицама локалне самоуправе који раде на пословима стамбеног збрињавања ратних војних инвалида и породица погинулих бораца, односно на пословима који се односе на информациони систем борачко-инвалидске заштите.

Обука је изведена на два Регионална локалитета за обуку: Бања Лука и Источно Сарајево.

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "ЈАВНЕ НАБАВКЕ"

Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске у оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за период 2016-2020. године, организовало је обуку на тему "Јавне набавке".

Обука је била намијењена запосленима у јединицама локалне самоуправе који раде на пословима јавних набавки, односно члановима комисија за јавне набавке.

Обука је изведена на четири Регионална локалитета за обуку: Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево и Требиње.

Општи циљ обуке био је да учесници разумију формалне процедуре у планирању јавних набавки, провођењу јавних набавки и праћењу реализације уговора, да се упознају са задацима и обавезама у провођењу формалних процедура у провођењу поступка јавних набавки, као и да препознају проблеме у процесу јавних набавки. 

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "ЈЕДНАКОСТ У ПРИМЈЕНИ ПРОПИСА НА НИВОУ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ У РАДУ УПРАВЕ КРОЗ ЕЛЕКТРОНСКУ ОБРАДУ ЗАХТЈЕВА И ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА"

У оквиру реализације „Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020. година“, Министарство управе и локалне самоуправе у сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом (IFC), чланицом Групације Свјетске банке и уз финансирање Владе Уједињеног Краљевства кроз „Пројекат побољшања пословног окружења и привлачења инвестиција на локалном нивоу“ (LIFE) организовaло је обуку на тему Једнакост у примјени прописа на нивоу јединица локалне самоуправе и транспарентност у раду управе кроз електронску обраду захтјева и издавање дозвола“.

Обука је изведена у регионалном центру за обуку Бања Лука 21. децембара 2018. године, а била је намијењена начелницима одјељења, шефовима одсјека,као и службеницима у јединицама локалне самоуправе који раде на пословима издавања дозвола и других аката, те на пословима у којима је укључен рад са инвеститорима.

Опширније...

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА: КЉУЧНИ ПРОБЛЕМИ И ЈЕФТИНЕ МЈЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА НИВОУ ЈЛС"

Министарство управе и локалне самоуправе и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за период 2016-2020. године, организовали су обуку на тему "Унапређење безбједности саобраћаја: кључни проблеми и јефтине мјере за унапређење безбједности саобраћаја на нивоу ЈЛС".

Извођачи обуке били су:  проф. др Крсто Липовац, проф. др Бранкица Милојевић, као и представници Агенције за безбједност саобраћаја: Милан Тешић и Никола Торбица.

Обука је изведена на четири Регионална локалитета за обуку: Бања Лука, Бијељина, Источна Илиџа и Требиње, а била је намијењена начелницима одјељења у чијем дјелокругу рада су послови просторног планирања, безбједности саобраћаја, пројектовања и грађења, односно службеницима у јединицама локалне самоуправе Републике Српске који се баве пословима саобраћаја, односно стамбено-комуналним пословима.(Презентације са горенаведене обуке >> Преузмите линк

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2019. ГОДИНУ

Комисија за обуку је у Програм рада уврстила сљедеће теме:

 

  1. Примјена прописа из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата - нови/основни програм обуке(реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  2. Социјално становање у Републици Српској - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  3. Припрема пројеката безбједности саобраћаја који се финансирају из фонда 02 од идеје до реализације- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  4. Примјена прописа из области угоститељства- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  5. Едукација запослених у ЈЛС у оквиру реализације УН-ове седмице безбједности саобраћаја- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  6. Културно насљеђе (археологија) и његова заштита- нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  7. Спровођење Стратегије за борбу против корупције у Републици Српској- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
  8. Обука из области јавних набавки- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку),
  9. Обука на тему „Процедура и начин аплицирања за безповратна средства“- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
  10. Безбједност дигиталних података у органима ЈЛС- нови/сложени програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).
© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo