Гласник

Обука на тему "Примјена правила за израду закона и других прописа Републике Српске и закона који уређују област локалне самоуправе"

У оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020. година, Министарство управе и локалне самоуправе и Републички секретаријат за законодавство Републике Српске организују обуку на тему Примјена правила за израду закона и других прописа Републике Српске и закона који уређују област локалне самоуправе“.  

Обука ће се одржати у Административном центру Владе Републике Српске (конференцијска сала у приземљу), у сриједу, 1. новембра 2017. године, са почетком у 10:00 часова.

Обука је намијењена секретару скупштине јединице локалне  самоуправе, начелницима одјељења у чијем дјелокругу рада су нормативно-правни послови израде прописа јединице локалне самоуправе и службеницима који се баве нормативно-правним пословима, учесници обуке су представници градова/општина које гравитирају регионалном локалитету Бања Лука.

 

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "ПРАКТИЧНА ИСКУСТВА И МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ ЕВРОПСКИХ ФОНДОВА ЗА ПРОЈЕКТЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ"

Министарство управе и локалне самоуправе у оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за период 2016-2020. године, организовало је обуку на тему "Практична искуства и могућности коришћења средстава из европских фондова за пројекте јединица локалне самоуправе".

Извођач обуке био је Милан Марковић.

Обука је изведена у сва четири Регионална локалитета за обуку: Бања Лука, Источна Илиџа, Требиње и Бијељина, а била је намјењена службеницима јединица локалне самоуправе који директно раде на припреми и имплементацији пројеката, припреми техничке документације за пројекте  и осигуравају квалитет услуге у случају кад се овај посао повјерава екстерним извођачима.

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2017. ГОДИНА

Комисија за обуку је у  Програм рада уврстила сљедеће теме:

  1. Израда и усвајање планова интегритета - нови програм обуке (реализација је предвиђена у свим регионалним центрима за обуку, а биће спроведена кроз четири циклуса),
  2. Примјена Закона о заштити личних података – нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у регионалним центрима за обуку Бања Лука и Источна Илиџа),
  3. Унапређење безбједности саобраћаја у области израде планске документације – нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  4. Унапређење безбједности саобраћаја кроз фазе: модела финансирања ЈЛС и приједлог пројекта за унапређење безбједности саораћаја - нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  5. Дигитализација војне евиденције и вођења централног регистра - нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  6. Увођење домова здравља у систем трезорског пословања ЈЛС- нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  7. Примјена правила за израду закона и других прописа Републике Српске - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у регионалном центру за обуку Бања Лука),
  8.  Промјена у приступу у раду са инвеститорима као предуслов за економски напредак нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).

© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo