Гласник

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "ПРИМЈЕНА ПРАВИЛА ЗА ИЗРАДУ ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И ЗАКОНА КОЈИ УРЕЂУЈУ ОБЛАСТ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ"

У оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020. година, Министарство управе и локалне самоуправе и Републички секретаријат за законодавство Републике Српске организовали су обуку на тему Примјена Правила за израду закона и других прописа Републике Српске и закона који уређују област локалне самоуправе“.

Извођачи обуке су помоћници директора Републичког секретаријата за законодавство: Равијојла Симић Тешановић, Весна Пилиповић и Мирославка Војводић и начелници одјељења за Ресор локалне самоуправе: Миланка Шопин и Милиана Драгојевић.

Обука је изведена у два Регионална локалитета за обуке: Бања Лука и Источно Сарајево, а била је намијењена секретару скупштине јединице локалне самоуправе,  начелницима одјељења у чијем дјелокругу рада су нормативно-правни послови израде прописа јединице локалне самоуправе и службеницима који се баве нормативно-правним пословима. (Презентације са горенаведене обуке можете преузети у модулу Публикације > Приручници и водичи)

Одржана обука на тему "Категоризација и развој путне мреже у надлежности јединица локалне самоуправе"

У оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за период 2016-2020. године, Министарство управе и локалне самоуправе и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске, организовали су обуку на тему "Категоризација и развој путне мреже у надлежности јединица локалне самоуправе".

 

Извођачи обуке су: професор са Саобраћајног факултета у Београду, проф. др Крсто Липовац, главни републички инспектор саобраћаја Данислав Драшковић, као и представници Агенције за безбједност саобраћаја: Милан Тешић и Никола Торбица.

Обука је изведена у два Регионална локалитета за обуку: Источна Илиџа и Требиње, а била је намијењена начелницима одјељења у чијем дјелокругу рада су послови пројектовања и грађења, те службеницима који се баве пословима саобраћаја, односно стамбено-комуналним пословима. (Презентације са горенаведене обуке можете преузети у модулу Публикације > Приручници и водичи)

ОДРЖАНА ОБУКА НА ТЕМУ "УПРАВЉАЊЕ БРЗИНАМА У НАСЕЉУ"

Министарство управе и локалне самоуправе и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске у оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској за период 2016-2020. године, организовали су обуку на тему "Управљање брзинама у насељу".

Извођачи обуке су: професор са Саобраћајног факултета у Београду, проф. др Крсто Липовац, проф. др Бојан Марић, као и представници Агенције за безбједност саобраћаја: Милан Тешић и Никола Торбица.

Обука је изведена у два Регионална локалитета за обуку: Источна Илиџа и Требиње, а била је намијењена начелницима одјељења у чијем дјелокругу рада су послови безбједности саобраћаја, те службеницима који се баве пословима саобраћаја, односно стамбено-комуналним пословима. (Презентације са горенаведене обуке можете преузети у модулу Публикације > Приручници и водичи)

Обука на тему "Примјена Правила за израду закона и других прописа Републике Српске и закона који уређују област локалне самоуправе"

У оквиру реализације Стратегије обуке за службенике и изабране званичнике у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској 2016-2020. година, Министарство управе и локалне самоуправе и Републички секретаријат за законодавство Републике Српске организују обуку на тему Примјена Правила за израду закона и других прописа Републике Српске и закона који уређују област локалне самоуправе“.  

Обука ће се одржати у Административном центру Владе Републике Српске у Источном Сарајеву (конференцијска сала у приземљу), у петак, 10. новембра 2017. године, са почетком у 10:30 часова.

Обука је намијењена секретару скупштине јединице локалне  самоуправе, начелницима одјељења у чијем дјелокругу рада су нормативно-правни послови израде прописа јединице локалне самоуправе и службеницима који се баве нормативно-правним пословима, учесници обуке су представници градова/општина које гравитирају регионалном локалитету Бања Лука.

 

Питања и одговори из праксе

faq

Каталог обука

 

КАТАЛОГ ОБУКА

ЗА 2017. ГОДИНА

Комисија за обуку је у  Програм рада уврстила сљедеће теме:

  1. Израда и усвајање планова интегритета - нови програм обуке (реализација је предвиђена у свим регионалним центрима за обуку, а биће спроведена кроз четири циклуса),
  2. Примјена Закона о заштити личних података – нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у регионалним центрима за обуку Бања Лука и Источна Илиџа),
  3. Унапређење безбједности саобраћаја у области израде планске документације – нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  4. Унапређење безбједности саобраћаја кроз фазе: модела финансирања ЈЛС и приједлог пројекта за унапређење безбједности саораћаја - нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  5. Дигитализација војне евиденције и вођења централног регистра - нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  6. Увођење домова здравља у систем трезорског пословања ЈЛС- нови/основни програм обуке  (реализација је предвиђена у сва четири регионална центра за обуку),
  7. Примјена правила за израду закона и других прописа Републике Српске - нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена у регионалном центру за обуку Бања Лука),
  8.  Промјена у приступу у раду са инвеститорима као предуслов за економски напредак нови/основни програм обуке (реализација је предвиђена сва четири регионална центра за обуку).

© 2013. Mинистaрствo упрaвe и лoкaлнe сaмoупрaвe Рeпубликe Српскe. Свa прaвa задржана. logo
Изрaду пoртaлa je пoдржao UNDP БиХ у oквиру прojeктa „Систeм oбукe зa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe". undp
Имплeмeнтaтoр дизajнa и изрaдe пoртaлa je Нeт-прo д.o.o.
Akademika.Logo