Glasnik

O sistemu obuke

Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave

Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave uspostavljen je 2008. godine kao mehanizam za stručno usavršavanje službenika i izabranih zvaničnika u jedinicama lokalne samouprave, shodno njihovim potrebama za obukom. Sveobuhvatni cilj sistema je unapređenje rada jedinica lokalne samouprave sprovođenjem praktičnih obuka usmjerenih na razvoj specifičnih znanja i vještina.

Inicijalno sistemom obuke je upravljao Razvojni program Ujedinjenih nаcijа (UNDP) uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i u saradnji sa domaćim institucijama Ministarstvom uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Savezom opština i gradova Republike Srpske, koji danas postepeno preuzimaju upravljanje sistemom i sprovođenje svih ključnih aktivnosti.

U Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) sistemom obuke za jedinice lokalne samouprave upravljaju Agencija za državnu službu, Federalno ministarstvo pravde i Savez općina i gradova.

U ovim institucijama uspostavljene su jedinice za obuku za potrebe planiranja, upravljanja i ocjene obuke shodno strateškim dokumentima koje su usvojile vlade Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.[1] 

U Republici Srpskoj rad sistema obuke prati i usmjerava Komisija za obuku, kao koordinaciono tijelo u čijem sastavu su predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Saveza opština i gradova i Agencije za državnu upravu Republike Srpske.

U saradnji sa jedinicama lokalne samouprave, uspostavljena su četiri regionalna lokaliteta za obuku, s ciljem približavanja obuke korisnicima i smanjenja logističkih troškova.[2]

Trenutno dostupna obuka je besplatna za jedinice lokalne samouprave, jer se finansira iz sredstava donatora i budžeta Republike Srpske, pri čemu jedinice lokalne samouprave snose troškove prevoza i smještaja za svoje službenike i odbornike. Kako bi bio moguć opstanak i razvoj sistema obuke u narednom periodu biće neophodno i učešće jedinica lokalne samouprave u njegovom finansiranju.

Paralelno s uspostavljanjem struktura sistema obuke i odgovarajućeg pravnog okvira, jedna od prioritetnih intervencija je i izgradnja kapaciteta u upravljanju ljudskim resursima na lokalnom nivou. S ciljem regulisanja tržišta obuke, pokrenut je konsultativni proces obezbjeđenja kvalitetа i akreditovanja edukatora i programa obuke.

UNDP nastavlja pružati tehničku podršku razvoju sistema obuke, uz podršku Kraljevine Švedske.

 

Novi trendovi

Kao podršku mjerama štednje u javnoj potrošnji, sistem će ponuditi finansijski isplative načine obuke i stručnog osposobljavanja razvijanjem operativnog sistema za upravljanje učenjem (Learning Management System - LMS). U početku će LMS nuditi niz uvodnih kursevа dostupnih putem web stranica institucija sistema. U cilju obezbjeđenja kvalitetа i većeg uticaja obuke na rad službenika jedinica lokalne samouprave, predviđen je cjeloviti mehanizam obezbjeđenja kvalitetа radi definisanja standarda kvalitetа te obezbjeđenja kontinuiranog unapređenja sistema. Očekuje se da će navedene aktivnosti rezultirati daljnjim razvojem tržišta obuke kako bi ono uspješno odgovorilo na rastuće potrebe za unapređenjem kapaciteta službenika jedinica lokalne samouprave.


  1. Strаtegije obuke dostupne su nа: http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=142 zа FBiH, odnosno http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=114 zа Republiku Srpsku.
  2. Istočnа Ilidžа, Bijeljinа, Bаnjа Lukа, Trebinje.

Pitanja i odgovori iz prakse

faq

 

 

KATALOG OBUKA ZA 2019. GODINU 

1. Primjena propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata - novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

2. Socijalno stanovanje u Republici Srpskoj - novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

3. Priprema projekata bezbjednosti saobraćaja koji se finansiraju iz fonda 02 od ideje do realizacije- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

4. Primjena propisa iz oblasti ugostiteljstva- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

5. Edukacija zaposlenih u JLS u okviru realizacije UN-ove sedmice bezbjednosti saobraćaja- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

6. Kulturno nasljeđe (arheologija) i njegova zaštita- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

7. Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku).

8. Obuka iz oblasti javnih nabavki- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku),

9. Obuka na temu „Procedura i način apliciranja za bezpovratna sredstva“- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku).

10. Bezbjednost digitalnih podataka u organima JLS- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku).

 

© 2013. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Sva prava zadržana. logo
Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave". undp
Implementator dizajna i izrade portala je Net-pro d.o.o. Akademika.Logo