Glasnik

Obuka na temu "Primjena Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske i zakona koji uređuju oblast lokalne samouprave"

Administrativni centar Vlade Republike Srpske,

Istočno Sarajevo, 10. novembar 2017. godine

© 2013. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Sva prava zadržana. logo
Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave". undp
Implementator dizajna i izrade portala je Net-pro d.o.o. Akademika.Logo