Glasnik

Održana obuka na temu „Jednakost u primjeni propisa na nivou jedinica lokalne samouprave i transparentnost u radu uprave kroz elektronsku obradu zahtjeva i izdavanje dozvola“

U okviru realizacije „Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2016-2020. godina“, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke i uz finansiranje Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz „Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou“ (LIFE) organizovalo je obuku na temu „Jednakost u primjeni propisa na nivou jedinica lokalne samouprave i transparentnost u radu uprave kroz elektronsku obradu zahtjeva i izdavanje dozvola“.

Obuka je izvedena u regionalnom centru za obuku Banja Luka 21. decembara 2018. godine, a bila je namijenjena načelnicima odjeljenja, šefovima odsjeka, kao i službenicima u jedinicama lokalne samouprave koji rade na poslovima izdavanja dozvola i drugih akata, te na poslovima u kojima je uključen rad sa investitorima.

Opširnije...

Obuka na temu "Primjena Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske i zakona koji uređuju oblast lokalne samouprave"

U okviru realizacije Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2016-2020. godina, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Republički sekretarijat za zakonodavstvo Republike Srpske organizuju obuku na temu  "Primjena pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske".

Obuka će se održati u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu (konferencijska sala u prizemlju), u petak, 10. novembra 2017. godine, sa početkom u 10:30 časova. 

Obuka je namjenjena sekretaru skupštine jedinice lokalne samouprave, načelnicima odjeljenja u čijem djelokrugu rada su normativno-pravni poslovi izrade propisa jedinice lokalne samouprave i službenicima koji se bave normativno-pravnim poslovima.

ODRŽANA OBUKA NA TEMU "PRAKTIČNA ISKUSTVA I MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ EVROPSKIH FONDOVA ZA PROJEKTE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE"

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u okviru realizacije Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2016-2020. godine, 13, 14, 15 и 16. juna 2017. godine, organizovalo je obuke na temu " Praktična iskustva i mogućnosti korišćenja sredstava iz evropskih fondova za projekte jedinica lokalne samouprave". 

Izvođač obuke bio je Milan Marković.

Obuka je izvedena u sva četiri Regionalna lokaliteta za obuku: Banja Luka, Istočna Ilidža, Trebinje i Bijeljina, a bila je namjenjena službenicima jedinica lokalne samouprave koji direktno rade na pripremi i implementaciji projekata, pripremi tehničke dokumentacije za projekte i osiguravaju kvalitet usluge u slučaju kad se ovaj posao povjerava eksternim izvođačima.

 

 

NAJAVA PREDSTOJEĆIH OBUKA

U toku mjeseca septembra planirana je realizacija sljedećih programa obuke za opštinske/gradske službenike:

- "Upravljanje projektnim ciklusom"- regionalni lokalitet za obuku zaposlenih u Banja Luci (16. i 17. septembar- prvi modul, 23. i 24. septembar- drugi modul, 30. septembar i 1. oktobar- treći modul);

- "Javne nabavke sa akcentom na primjenu podzakonskih akata"- regionalni lokalitet za obuku zaposlenih u Trebinju- 14. septembar, Istočnoj Ilidzi- 15. septembar, Banja Luci- 22. septembar;

- "Unos postojećih podataka putem jedinstvene elektronske aplikacije za registraciju preduzetnika"- regionalni lokalitet za obuku zaposlenih u Bijeljini- 21. septembar, Istočnoj Ilidži- 23. septembar, Trebinju- 25. septembar i Banja Luci- 29. septembar.

© 2013. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Sva prava zadržana. logo
Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave". undp
Implementator dizajna i izrade portala je Net-pro d.o.o. Akademika.Logo