Glasnik

ODRŽANA OBUKA NA TEMU "JAVNE NABAVKE"

Ministarstvo uprave i lokalne  samouprave Republike Srpske u okviru realizacije Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2016-2020. godine, organizovalo je obuku na temu "Javne nabavke".

Obuka je bila namijenjena zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji rade na poslovima javnih nabavki, te članovima komisija za javne nabavke.

Obuka je izvedena na četiri Regionalna lokaliteta za obuku: Banja Luka, Bijeljina, Istočno Sarajevo i Trebinje.

Opšti cilj obuke bio je da učesnici razumiju formalne procedure u planiranju javnih nabavki, provodjenju javnih nabavki i praćenju realizacije ugovora, da se upoznaju sa zadacima i obavezama u provodjenju formalnih procedura u provodjenju postupka javnih nabavki, kao i da prepoznaju probleme u procesu javnih nabavki.

Održana obuka na temu „Jednakost u primjeni propisa na nivou jedinica lokalne samouprave i transparentnost u radu uprave kroz elektronsku obradu zahtjeva i izdavanje dozvola“

U okviru realizacije „Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2016-2020. godina“, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke i uz finansiranje Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz „Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou“ (LIFE) organizovalo je obuku na temu „Jednakost u primjeni propisa na nivou jedinica lokalne samouprave i transparentnost u radu uprave kroz elektronsku obradu zahtjeva i izdavanje dozvola“.

Obuka je izvedena u regionalnom centru za obuku Banja Luka 21. decembara 2018. godine, a bila je namijenjena načelnicima odjeljenja, šefovima odsjeka, kao i službenicima u jedinicama lokalne samouprave koji rade na poslovima izdavanja dozvola i drugih akata, te na poslovima u kojima je uključen rad sa investitorima.

Opširnije...

Obuka na temu "Primjena Pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske i zakona koji uređuju oblast lokalne samouprave"

U okviru realizacije Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2016-2020. godina, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Republički sekretarijat za zakonodavstvo Republike Srpske organizuju obuku na temu  "Primjena pravila za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske".

Obuka će se održati u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu (konferencijska sala u prizemlju), u petak, 10. novembra 2017. godine, sa početkom u 10:30 časova. 

Obuka je namjenjena sekretaru skupštine jedinice lokalne samouprave, načelnicima odjeljenja u čijem djelokrugu rada su normativno-pravni poslovi izrade propisa jedinice lokalne samouprave i službenicima koji se bave normativno-pravnim poslovima.

ODRŽANA OBUKA NA TEMU "PRAKTIČNA ISKUSTVA I MOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA SREDSTAVA IZ EVROPSKIH FONDOVA ZA PROJEKTE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE"

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u okviru realizacije Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za period 2016-2020. godine, 13, 14, 15 и 16. juna 2017. godine, organizovalo je obuke na temu " Praktična iskustva i mogućnosti korišćenja sredstava iz evropskih fondova za projekte jedinica lokalne samouprave". 

Izvođač obuke bio je Milan Marković.

Obuka je izvedena u sva četiri Regionalna lokaliteta za obuku: Banja Luka, Istočna Ilidža, Trebinje i Bijeljina, a bila je namjenjena službenicima jedinica lokalne samouprave koji direktno rade na pripremi i implementaciji projekata, pripremi tehničke dokumentacije za projekte i osiguravaju kvalitet usluge u slučaju kad se ovaj posao povjerava eksternim izvođačima.

 

 

Pitanja i odgovori iz prakse

faq

 

 

KATALOG OBUKA ZA 2019. GODINU 

1. Primjena propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata - novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

2. Socijalno stanovanje u Republici Srpskoj - novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

3. Priprema projekata bezbjednosti saobraćaja koji se finansiraju iz fonda 02 od ideje do realizacije- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

4. Primjena propisa iz oblasti ugostiteljstva- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

5. Edukacija zaposlenih u JLS u okviru realizacije UN-ove sedmice bezbjednosti saobraćaja- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

6. Kulturno nasljeđe (arheologija) i njegova zaštita- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

7. Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku).

8. Obuka iz oblasti javnih nabavki- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku),

9. Obuka na temu „Procedura i način apliciranja za bezpovratna sredstva“- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku).

10. Bezbjednost digitalnih podataka u organima JLS- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku).

 

© 2013. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Sva prava zadržana. logo
Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave". undp
Implementator dizajna i izrade portala je Net-pro d.o.o. Akademika.Logo