Glasnik

Održana obuka na temu „Jednakost u primjeni propisa na nivou jedinica lokalne samouprave i transparentnost u radu uprave kroz elektronsku obradu zahtjeva i izdavanje dozvola“

U okviru realizacije „Strategije obuke za službenike i izabrane zvaničnike u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2016-2020. godina“, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupacije Svjetske banke i uz finansiranje Vlade Ujedinjenog Kraljevstva kroz „Projekat poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja investicija na lokalnom nivou“ (LIFE) organizovalo je obuku na temu „Jednakost u primjeni propisa na nivou jedinica lokalne samouprave i transparentnost u radu uprave kroz elektronsku obradu zahtjeva i izdavanje dozvola“.

Obuka je izvedena u regionalnom centru za obuku Banja Luka 21. decembara 2018. godine, a bila je namijenjena načelnicima odjeljenja, šefovima odsjeka, kao i službenicima u jedinicama lokalne samouprave koji rade na poslovima izdavanja dozvola i drugih akata, te na poslovima u kojima je uključen rad sa investitorima.

Učesnici obuke su imali priliku da se upoznaju sa rezultatima projekta „LIFE“, odnosno regulatorne reforme koja je u periodu od 2016. godine sprovedena u 10 jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj, sa posebnim osvrtom na uočenu različitost u postupanju jedinica lokalne samouprave u određenim postupcima gdje je sproveden projekat, kao i primjerima dobre prakse, te sa iskustvima zemalja u regionu u pogledu informatizacije pružanja usluga.

Pitanja i odgovori iz prakse

faq

 

 

KATALOG OBUKA ZA 2019. GODINU 

1. Primjena propisa iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata - novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

2. Socijalno stanovanje u Republici Srpskoj - novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

3. Priprema projekata bezbjednosti saobraćaja koji se finansiraju iz fonda 02 od ideje do realizacije- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

4. Primjena propisa iz oblasti ugostiteljstva- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

5. Edukacija zaposlenih u JLS u okviru realizacije UN-ove sedmice bezbjednosti saobraćaja- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

6. Kulturno nasljeđe (arheologija) i njegova zaštita- novi/osnovni program obuke (realizacija je predviđena u sva četiri regionalna centra za obuku),

7. Sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku).

8. Obuka iz oblasti javnih nabavki- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku),

9. Obuka na temu „Procedura i način apliciranja za bezpovratna sredstva“- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku).

10. Bezbjednost digitalnih podataka u organima JLS- novi/složeni program obuke (realizacija je predviđena sva četiri regionalna centra za obuku).

 

© 2013. Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske. Sva prava zadržana. logo
Izradu portala je podržao UNDP BiH u okviru projekta „Sistem obuke za jedinice lokalne samouprave". undp
Implementator dizajna i izrade portala je Net-pro d.o.o. Akademika.Logo